k.ú.: 604861 - Bítov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593753 - Bítov NUTS5 CZ0647593753
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 701716
zahrada 112 92464
travní p. 45 60546
lesní poz les s budovou 335 16717
lesní poz les(ne hospodář) 1 37
lesní poz 95 3276676
vodní pl. nádrž umělá 8 866369
vodní pl. tok přirozený 7 324149
vodní pl. tok umělý 1 164
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 39
vodní pl. zamokřená pl. 5 15556
zast. pl. zbořeniště 6 167
zast. pl. 561 88682
ostat.pl. jiná plocha 134 77882
ostat.pl. manipulační pl. 33 13522
ostat.pl. neplodná půda 5 5094
ostat.pl. ostat.komunikace 74 127255
ostat.pl. pohřeb. 1 4043
ostat.pl. silnice 3 74310
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 93 296727
ostat.pl. zeleň 10 34554
Celkem KN 1670 6076669
Par. KMD 1670 6076669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 333
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 272
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 774
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 738
spoluvlastník 969

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2017
KM-D 1:1000 09.04.2002 08.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 08.04.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 07:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.