k.ú.: 604879 - Bítov u Bílovce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 554936 - Bítov NUTS5 CZ0804554936
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 2060102
zahrada 204 144000
travní p. 209 476125
lesní poz 98 1481780
vodní pl. nádrž přírodní 3 1109
vodní pl. tok přirozený 19 26409
zast. pl. společný dvůr 4 1462
zast. pl. zbořeniště 4 1750
zast. pl. 232 69838
ostat.pl. jiná plocha 21 10178
ostat.pl. manipulační pl. 1 11033
ostat.pl. neplodná půda 2 2212
ostat.pl. ostat.komunikace 96 100120
ostat.pl. pohřeb. 1 1967
ostat.pl. silnice 2 2330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3428
ostat.pl. zeleň 4 707
Celkem KN 1240 4394550
Par. KMD 1240 4394550
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 170
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 231
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 299
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.11.2013 reprodukce otisku mapy z r. 1873


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 15:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.