k.ú.: 604909 - Horní Bítovčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586897 - Bítovčice NUTS5 CZ0632586897
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1080448
zahrada 185 85009
ovoc. sad 1 2813
travní p. 453 2005686
lesní poz 219 1528766
vodní pl. nádrž umělá 3 14806
vodní pl. tok přirozený 33 25290
vodní pl. zamokřená pl. 7 9453
zast. pl. společný dvůr 3 114
zast. pl. zbořeniště 4 584
zast. pl. 250 61117
ostat.pl. dráha 1 798
ostat.pl. jiná plocha 265 197937
ostat.pl. manipulační pl. 21 36819
ostat.pl. neplodná půda 91 67419
ostat.pl. ostat.komunikace 146 134031
ostat.pl. silnice 4 37510
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12144
Celkem KN 1869 5300744
Par. KMD 1869 5300744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 104
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 222
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 3
Celkem JED 11
LV 262
spoluvlastník 363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 07.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 05:56

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.