k.ú.: 604950 - Prosatín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595985 - Kuřimská Nová Ves NUTS5 CZ0643595985
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 877204
zahrada 27 33747
ovoc. sad 3 19412
travní p. 53 134167
lesní poz 61 483955
vodní pl. nádrž umělá 1 270
zast. pl. 19 9999
ostat.pl. jiná plocha 9 19651
ostat.pl. manipulační pl. 3 1138
ostat.pl. neplodná půda 11 9537
ostat.pl. ostat.komunikace 32 29158
ostat.pl. zeleň 2 270
Celkem KN 324 1618508
Par. KMD 324 1618508
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 17
LV 45
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 18:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.