k.ú.: 605000 - Blanné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593761 - Blanné NUTS5 CZ0647593761
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 427 2216329
zahrada 36 25688
travní p. 28 25283
vodní pl. nádrž umělá 2 14592
vodní pl. rybník 1 26154
vodní pl. tok přirozený 1 500
vodní pl. zamokřená pl. 1 175
zast. pl. zbořeniště 2 503
zast. pl. 65 24831
ostat.pl. jiná plocha 35 24883
ostat.pl. manipulační pl. 17 25280
ostat.pl. neplodná půda 12 11653
ostat.pl. ostat.komunikace 43 38576
ostat.pl. silnice 5 34961
ostat.pl. zeleň 4 772
Celkem KN 679 2470180
Par. KMD 679 2470180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 64
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 152
spoluvlastník 271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2016
KM-D 1:1000 24.07.2000 22.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 23.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.05.2022 18:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.