k.ú.: 605115 - Blatce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561401 - Blatce NUTS5 CZ0511561401
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 1597591
zahrada 128 73541
ovoc. sad 5 10189
travní p. 224 564685
lesní poz 160 3301218
vodní pl. nádrž umělá 3 476
vodní pl. rybník 1 13882
vodní pl. tok umělý 2 2467
vodní pl. zamokřená pl. 17 67536
zast. pl. zbořeniště 20 2717
zast. pl. 105 34306
ostat.pl. jiná plocha 19 8166
ostat.pl. manipulační pl. 24 8994
ostat.pl. neplodná půda 170 108812
ostat.pl. ostat.komunikace 123 91964
ostat.pl. silnice 9 35533
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4785
ostat.pl. zeleň 1 18
Celkem KN 1184 5926880
Par. KMD 1184 5926880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 103
LV 151
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2014
S-SK GS 1:2880 1843 27.06.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.05.2022 14:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.