k.ú.: 605140 - Houska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561401 - Blatce NUTS5 CZ0511561401
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 453014
zahrada 138 94751
ovoc. sad 6 17467
travní p. 199 570855
lesní poz 184 3717640
vodní pl. nádrž umělá 2 5462
vodní pl. tok přirozený 2 3957
vodní pl. zamokřená pl. 5 5682
zast. pl. zbořeniště 24 3151
zast. pl. 93 24374
ostat.pl. jiná plocha 23 6942
ostat.pl. manipulační pl. 13 4298
ostat.pl. neplodná půda 117 189945
ostat.pl. ostat.komunikace 102 126171
ostat.pl. silnice 9 14043
ostat.pl. zeleň 4 6032
Celkem KN 994 5243784
Par. KMD 994 5243784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 92
LV 146
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.01.2014
S-SK GS 1:2880 1843 24.01.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.