k.ú.: 605166 - Tubož - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561401 - Blatce NUTS5 CZ0511561401
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 968294
zahrada 137 56639
ovoc. sad 2 8071
travní p. 224 788292
lesní poz 324 3589625
vodní pl. nádrž umělá 2 1780
vodní pl. tok přirozený 5 6741
vodní pl. zamokřená pl. 5 41956
zast. pl. zbořeniště 13 2601
zast. pl. 96 33670
ostat.pl. jiná plocha 19 3672
ostat.pl. neplodná půda 113 129014
ostat.pl. ostat.komunikace 117 120695
ostat.pl. silnice 9 44116
ostat.pl. zeleň 1 10
Celkem KN 1144 5795176
Par. KMD 1144 5795176
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 95
LV 122
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2014
S-SK GS 1:2880 1843 17.03.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 21.05.2022 18:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.