k.ú.: 605212 - Blatenka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550850 - Blatná NUTS5 CZ0316550850
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 1035886
zahrada 52 30823
travní p. 124 362788
lesní poz 107 911257
vodní pl. nádrž umělá 2 658
vodní pl. rybník 6 148361
vodní pl. tok umělý 12 3575
vodní pl. zamokřená pl. 3 1264
zast. pl. společný dvůr 1 925
zast. pl. zbořeniště 1 1370
zast. pl. 64 25725
ostat.pl. jiná plocha 109 79241
ostat.pl. manipulační pl. 5 1737
ostat.pl. neplodná půda 75 43534
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 571
ostat.pl. ostat.komunikace 58 41438
ostat.pl. silnice 29 33901
Celkem KN 805 2723054
Par. DKM 1 1095
Par. KMD 804 2721959
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 13
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 63
LV 108
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK GS 1:2880 1837 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 03:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.