k.ú.: 605239 - Lažánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 598950 - Lažánky NUTS5 CZ0316598950
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 869959
zahrada 67 42908
travní p. 218 648169
lesní poz 190 536766
vodní pl. nádrž umělá 3 1665
vodní pl. rybník 5 79898
vodní pl. tok umělý 7 2095
vodní pl. zamokřená pl. 7 11353
zast. pl. 127 66108
ostat.pl. jiná plocha 158 109894
ostat.pl. manipulační pl. 24 31513
ostat.pl. neplodná půda 159 72652
ostat.pl. ostat.komunikace 73 90986
ostat.pl. pohřeb. 1 13
ostat.pl. silnice 17 20023
ostat.pl. zeleň 9 2621
Celkem KN 1293 2586623
Par. DKM 93 67899
Par. KMD 1199 2518610
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 42
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 122
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 156
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
DKM 1:1000 30.07.2008
S-SK GS 1:2880 1837 27.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 00:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.