k.ú.: 605301 - Blatnice u Nýřan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558672 - Blatnice NUTS5 CZ0325558672
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 737 2962773
zahrada školka 1 631
zahrada 389 244053
ovoc. sad 13 8149
travní p. 262 239111
lesní poz 4 6194
vodní pl. nádrž umělá 13 14716
vodní pl. tok přirozený 26 5657
vodní pl. tok umělý 44 24753
vodní pl. zamokřená pl. 6 8751
zast. pl. zbořeniště 3 425
zast. pl. 479 143637
ostat.pl. dráha 1 27159
ostat.pl. dálnice 36 111787
ostat.pl. jiná plocha 134 34856
ostat.pl. manipulační pl. 54 73354
ostat.pl. neplodná půda 11 5662
ostat.pl. ostat.komunikace 204 88619
ostat.pl. pohřeb. 1 2738
ostat.pl. silnice 28 84980
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 27696
ostat.pl. zeleň 16 17219
Celkem KN 2469 4132920
Par. DKM 2469 4132920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 305
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
Celkem BUD 441
LV 477
spoluvlastník 612

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2011
ZMVM 1:2000 20.11.1987 12.12.2011
S-SK GS 1838 19.11.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 24.05.2022 13:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.