k.ú.: 605328 - Blatnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590321 - Blatnice NUTS5 CZ0634590321
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 844 7650481
zahrada 186 155905
travní p. 300 348334
lesní poz 19 751897
vodní pl. nádrž umělá 2 5972
vodní pl. tok přirozený 4 1064
vodní pl. tok umělý 93 12524
vodní pl. zamokřená pl. 4 12843
zast. pl. zbořeniště 4 1977
zast. pl. 234 107234
ostat.pl. jiná plocha 44 43794
ostat.pl. manipulační pl. 57 36584
ostat.pl. neplodná půda 3 6073
ostat.pl. ostat.komunikace 155 202720
ostat.pl. silnice 19 51125
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6544
Celkem KN 1969 9395071
Par. KMD 1969 9395071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 137
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 215
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 304
spoluvlastník 544

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.05.2009
S-SK ŠS 1:2880 1824 20.05.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 21:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.