k.ú.: 605344 - Blatnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586056 - Blatnička NUTS5 CZ0645586056
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 702 5444745
vinice 135 436033
zahrada 302 94347
ovoc. sad 35 87912
travní p. 216 961686
lesní poz les(ne hospodář) 15 207504
lesní poz 186 712866
vodní pl. nádrž přírodní 1 5001
vodní pl. nádrž umělá 10 166044
vodní pl. rybník 1 14908
vodní pl. tok přirozený 11 35697
vodní pl. tok umělý 9 16433
vodní pl. zamokřená pl. 1 3903
zast. pl. společný dvůr 25 3676
zast. pl. zbořeniště 16 2066
zast. pl. 304 109848
ostat.pl. jiná plocha 126 104677
ostat.pl. manipulační pl. 98 49797
ostat.pl. neplodná půda 20 8720
ostat.pl. ostat.komunikace 141 264102
ostat.pl. pohřeb. 2 2127
ostat.pl. silnice 6 75952
ostat.pl. skládka 1 3277
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6416
ostat.pl. zeleň 3 2702
Celkem KN 2368 8820439
Par. DKM 1436 8460482
Par. KMD 932 359957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 99
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 58
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 288
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 9
Celkem JED 21
LV 479
spoluvlastník 665

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.09.2010
DKM-KPÚ 19.11.2007 1:1000 19.11.2007 *) část k.ú. - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 10.09.2010 KPÚ na části k.ú. - extravilán. S-SK Sv.Štěpán jen intravilán k.ú.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 28.05.2022 18:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.