k.ú.: 605361 - Blatno u Chomutova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 562998 - Blatno NUTS5 CZ0422562998
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 235038
zahrada 72 28971
travní p. mez, stráň 41 59506
travní p. skleník-pařeniš. 1 1227
travní p. 244 2080502
lesní poz les(ne hospodář) 34 694080
lesní poz 80 1468687
vodní pl. nádrž umělá 3 3919
vodní pl. rybník 2 17777
vodní pl. tok přirozený 1 3233
vodní pl. tok umělý 8 7948
zast. pl. zbořeniště 33 8128
zast. pl. 147 40799
ostat.pl. jiná plocha 48 21939
ostat.pl. manipulační pl. 7 17651
ostat.pl. neplodná půda 135 187575
ostat.pl. ostat.komunikace 101 94842
ostat.pl. silnice 9 47705
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1303
ostat.pl. zeleň 16 7472
Celkem KN 1011 5028302
Par. DKM 1011 5028302
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 147
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 204
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2011
FÚO 1:5000 27.06.1979 22.09.2011 Měřítko pro intravilán 1:2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 20.05.2022 18:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.