k.ú.: 605387 - Květnov u Chomutova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 562998 - Blatno NUTS5 CZ0422562998
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1655
zahrada 18 6249
travní p. 102 1246566
lesní poz les(ne hospodář) 29 2673640
lesní poz 94 1467983
vodní pl. nádrž umělá 2 66864
vodní pl. tok přirozený 6 18110
vodní pl. tok umělý 11 10515
zast. pl. zbořeniště 4 1642
zast. pl. 40 12565
ostat.pl. jiná plocha 10 3797
ostat.pl. manipulační pl. 2 757
ostat.pl. neplodná půda 38 58269
ostat.pl. ostat.komunikace 27 50705
ostat.pl. silnice 8 51256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 260
ostat.pl. zeleň 9 3230
Celkem KN 403 5674063
Par. DKM 403 5674063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 40
LV 51
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2011
Ost. 1:2000 27.06.1979 24.11.2011
FÚO 1:5000 27.06.1979 24.11.2011 jen pro extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 11:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.