k.ú.: 605417 - Šerchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 562998 - Blatno NUTS5 CZ0422562998
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 79421
zahrada 25 9588
ovoc. sad 1 2550
travní p. 119 967224
lesní poz les(ne hospodář) 1 334124
lesní poz 83 1537407
vodní pl. nádrž přírodní 1 76
vodní pl. nádrž umělá 1 37080
vodní pl. tok přirozený 6 8136
zast. pl. zbořeniště 1 40
zast. pl. 44 25433
ostat.pl. jiná plocha 23 4853
ostat.pl. manipulační pl. 3 332
ostat.pl. neplodná půda 74 58707
ostat.pl. ostat.komunikace 46 29578
ostat.pl. silnice 4 20189
Celkem KN 442 3114738
Par. DKM 442 3114738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 11
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 42
LV 59
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2011
FÚO 1:5000 27.06.1979 28.11.2011 jen pro extravilán
Ost. 1:2000 26.06.1979 28.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 09:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.