k.ú.: 605425 - Zákoutí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 562998 - Blatno NUTS5 CZ0422562998
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1304
zahrada 10 2147
travní p. 191 1059092
lesní poz les(ne hospodář) 34 3604703
lesní poz 4 163
vodní pl. tok přirozený 4 7241
vodní pl. zamokřená pl. 2 22435
zast. pl. společný dvůr 7 1702
zast. pl. zbořeniště 4 1605
zast. pl. 66 17564
ostat.pl. jiná plocha 10 1761
ostat.pl. manipulační pl. 4 13013
ostat.pl. neplodná půda 6 889
ostat.pl. ostat.komunikace 44 48092
ostat.pl. silnice 1 3325
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 6804
ostat.pl. zeleň 1 123
Celkem KN 413 4791963
Par. DKM 413 4791963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 66
LV 90
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.03.2011
FÚO 1:5000 27.06.1979 28.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 11:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.