k.ú.: 605506 - Oldřiš u Blažejova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561711 - Blažejov NUTS5 CZ0313561711
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 2666188
zahrada 90 71818
travní p. 84 768637
lesní poz 134 1306764
vodní pl. rybník 32 166276
vodní pl. tok přirozený 4 21174
vodní pl. tok umělý 17 27265
vodní pl. zamokřená pl. 30 119781
zast. pl. zbořeniště 1 231
zast. pl. 82 39102
ostat.pl. jiná plocha 77 78586
ostat.pl. manipulační pl. 2 2924
ostat.pl. neplodná půda 6 15073
ostat.pl. ostat.komunikace 47 135825
ostat.pl. silnice 3 28031
ostat.pl. zeleň 9 7325
Celkem KN 673 5455000
Par. DKM 541 4195855
Par. KMD 132 1259145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 81
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 109
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.08.2020 mapování intravilánu
KMD 1:1000 12.12.2014
DKM-KPÚ 1:1000 28.11.2014
S-SK GS 1:2880 1828 12.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.05.2021 20:51

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.