k.ú.: 605549 - Blažim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566012 - Blažim NUTS5 CZ0424566012
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 187 7117549
zahrada 51 31877
travní p. 14 7173
lesní poz les(ne hospodář) 1 1486
vodní pl. nádrž umělá 7 16652
vodní pl. tok přirozený 5 8164
zast. pl. společný dvůr 21 9532
zast. pl. zbořeniště 13 6697
zast. pl. 120 57324
ostat.pl. jiná plocha 73 43297
ostat.pl. manipulační pl. 69 2098637
ostat.pl. neplodná půda 4 2909
ostat.pl. ostat.komunikace 104 90609
ostat.pl. pohřeb. 1 1761
ostat.pl. silnice 23 92023
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9067
ostat.pl. zeleň 24 17747
Celkem KN 718 9612504
PK 1315 6173338
Celkem ZE 1315 6173338
Par. DKM 718 9612504
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 78
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 117
LV 128
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2016
FÚO 1:5000 01.01.1971 29.11.2016
Ost. 1:2000 01.01.1971 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 19.05.2022 14:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.