k.ú.: 605573 - Blažovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582841 - Blažovice NUTS5 CZ0643582841
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1514 4844949
zahrada 415 223050
ovoc. sad 23 103563
travní p. 171 67391
lesní poz les(ne hospodář) 40 4364
lesní poz 31 13531
vodní pl. nádrž umělá 20 4791
vodní pl. tok přirozený 155 24770
vodní pl. tok umělý 4 1141
zast. pl. zbořeniště 5 388
zast. pl. 480 170058
ostat.pl. dráha 17 122688
ostat.pl. jiná plocha 129 37498
ostat.pl. manipulační pl. 51 54345
ostat.pl. neplodná půda 18 17832
ostat.pl. ostat.komunikace 624 137002
ostat.pl. pohřeb. 1 3207
ostat.pl. silnice 32 77454
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 24950
ostat.pl. zeleň 39 3537
Celkem KN 3785 5936509
Par. DKM 3785 5936509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 217
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 149
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 461
byt.z. byt 6
obč.z. byt 10
Celkem JED 16
LV 733
spoluvlastník 1044

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.10.2010
THM-G 1:2000 15.02.1973 04.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 18:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.