k.ú.: 605581 - Blešno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569879 - Blešno NUTS5 CZ0521569879
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 2362482
zahrada 161 94701
ovoc. sad 10 12073
travní p. 297 680235
lesní poz 109 292613
vodní pl. nádrž přírodní 1 1589
vodní pl. nádrž umělá 1 8821
vodní pl. tok přirozený 102 210895
vodní pl. tok umělý 21 10161
vodní pl. zamokřená pl. 74 45044
zast. pl. společný dvůr 2 367
zast. pl. 216 93107
ostat.pl. dráha 10 35080
ostat.pl. jiná plocha 35 10607
ostat.pl. manipulační pl. 37 33918
ostat.pl. neplodná půda 24 38200
ostat.pl. ostat.komunikace 174 127498
ostat.pl. silnice 16 40085
ostat.pl. zeleň 23 11285
Celkem KN 1560 4108761
Par. DKM 1560 4108761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 150
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 5
Celkem BUD 202
byt.z. byt 6
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 16
Celkem JED 26
LV 317
spoluvlastník 507

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.01.2017
DKM 1:1000 01.09.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.09.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 20:10

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.