k.ú.: 605620 - Blížejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553450 - Blížejov NUTS5 CZ0321553450
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 2010511
zahrada 209 121111
ovoc. sad 8 7179
travní p. 84 470537
lesní poz ostat.komunikace 1 1931
lesní poz 59 1060144
vodní pl. nádrž umělá 12 14363
vodní pl. tok přirozený 13 35663
vodní pl. zamokřená pl. 1 21169
zast. pl. společný dvůr 1 947
zast. pl. zbořeniště 2 46
zast. pl. 371 104783
ostat.pl. dráha 8 46124
ostat.pl. jiná plocha 377 258583
ostat.pl. manipulační pl. 25 22975
ostat.pl. neplodná půda 49 46434
ostat.pl. ostat.komunikace 124 147892
ostat.pl. pohřeb. 2 3059
ostat.pl. silnice 15 31081
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13330
ostat.pl. zeleň 1 1197
Celkem KN 1532 4419059
Par. DKM 1532 4419059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 42
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 179
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 367
byt.z. byt 28
obč.z. byt 104
Celkem JED 132
LV 412
spoluvlastník 548

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 26.09.2013
THM-G 1:2000 01.04.1961 18.05.2017
THM-V 1:2000 01.04.1961 18.05.2017 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 16.05.2022 23:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.