k.ú.: 605646 - Chotiměř u Blížejova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553450 - Blížejov NUTS5 CZ0321553450
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 1197774
zahrada 88 82631
ovoc. sad 8 15527
travní p. mez, stráň 3 3347
travní p. 72 302279
lesní poz 28 197415
vodní pl. nádrž umělá 1 98
vodní pl. rybník 1 3260
vodní pl. tok přirozený 2 19035
vodní pl. tok umělý 8 10930
zast. pl. zbořeniště 1 261
zast. pl. 123 63547
ostat.pl. dráha 1 26890
ostat.pl. jiná plocha 69 62707
ostat.pl. manipulační pl. 4 25955
ostat.pl. neplodná půda 9 5870
ostat.pl. ostat.komunikace 52 78761
ostat.pl. silnice 16 34856
ostat.pl. zeleň 1 5523
Celkem KN 594 2136666
Par. DKM 594 2136666
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 121
LV 161
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.11.2018
DKM 1:1000 09.12.2016
THM-V 1:2000 01.04.1961 05.11.2018 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 21.05.2022 20:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.