k.ú.: 605689 - Ves Blížkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593770 - Blížkovice NUTS5 CZ0647593770
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 4 117618
orná půda plantáž dřevin 1 2305
orná půda 508 7790692
zahrada 152 126211
travní p. foto. elektrárna 3 25625
travní p. 94 440544
lesní poz 26 4770388
vodní pl. nádrž přírodní 1 14137
vodní pl. nádrž umělá 1 3528
vodní pl. tok přirozený 191 51650
zast. pl. 317 158984
ostat.pl. foto. elektrárna 3 9433
ostat.pl. jiná plocha 186 501152
ostat.pl. manipulační pl. 12 12404
ostat.pl. neplodná půda 2 269
ostat.pl. ostat.komunikace 74 123489
ostat.pl. silnice 9 37541
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2260
ostat.pl. zeleň 9 9421
Celkem KN 1595 14197651
Par. DKM 1595 14197651
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 176
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 75
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 303
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 399
spoluvlastník 709

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2004 intravilán, DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 06.06.2001 1:1000 06.06.2001 *) extravilán (na podkladě KPÚ)
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.12.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 25.05.2022 11:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.