k.ú.: 605794 - Stachov u Blšan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566021 - Blšany NUTS5 CZ0424566021
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 786364
chmelnice 7 195010
zahrada 25 5032
ovoc. sad 4 75408
travní p. 22 114253
lesní poz 5 286633
vodní pl. nádrž přírodní 1 360
vodní pl. tok přirozený 1 2723
vodní pl. tok umělý 4 724
zast. pl. společný dvůr 2 381
zast. pl. zbořeniště 5 1193
zast. pl. 35 15144
ostat.pl. jiná plocha 42 156725
ostat.pl. manipulační pl. 3 4508
ostat.pl. neplodná půda 1 10269
ostat.pl. ostat.komunikace 21 35435
ostat.pl. silnice 4 10809
ostat.pl. zeleň 1 2056
Celkem KN 213 1703027
Par. DKM 127 1665288
Par. KMD 86 37739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 6
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 33
LV 39
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1843 14.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 24.05.2022 08:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.