k.ú.: 605808 - Blučina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582859 - Blučina NUTS5 CZ0643582859
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5898 12329387
vinice 1378 895779
zahrada 538 218632
ovoc. sad 87 110905
travní p. 249 140383
lesní poz les(ne hospodář) 1 979
lesní poz 522 414160
vodní pl. rybník 2 38035
vodní pl. tok přirozený 393 208151
vodní pl. zamokřená pl. 27 9127
zast. pl. společný dvůr 2 247
zast. pl. zbořeniště 4 1497
zast. pl. 1062 479582
ostat.pl. dálnice 7 177135
ostat.pl. jiná plocha 762 330113
ostat.pl. manipulační pl. 173 151240
ostat.pl. neplodná půda 1549 524762
ostat.pl. ostat.komunikace 1670 398025
ostat.pl. pohřeb. 4 8474
ostat.pl. silnice 73 167376
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15723
ostat.pl. zeleň 26 50507
Celkem KN 14433 16670219
Par. DKM 14432 16669804
Par. KMD 1 415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 519
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 163
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 92
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 44
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 967
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 3
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 5
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 20
LV 1478
spoluvlastník 2130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2015
DKM-KPÚ 15.12.2009 1:1000 16.12.2009 *)
THM-G 1:2000 01.10.1971 10.12.2015
THM-V 1:2000 01.10.1971 10.12.2015 1:1000,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 01:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.