k.ú.: 605816 - Bludov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 525588 - Bludov NUTS5 CZ0715525588
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1370 7406934
zahrada skleník-pařeniš. 2 5300
zahrada 1198 812007
ovoc. sad 47 184432
travní p. 459 1725856
lesní poz les(ne hospodář) 12 29728
lesní poz školka 8 35245
lesní poz 402 3858975
vodní pl. nádrž přírodní 2 8976
vodní pl. nádrž umělá 2 1595
vodní pl. tok přirozený 119 231851
vodní pl. tok umělý 21 58903
vodní pl. zamokřená pl. 2 2445
zast. pl. společný dvůr 9 2269
zast. pl. zbořeniště 1 279
zast. pl. 1301 368142
ostat.pl. dráha 23 165172
ostat.pl. jiná plocha 451 558597
ostat.pl. manipulační pl. 86 102297
ostat.pl. neplodná půda 125 108433
ostat.pl. ostat.komunikace 491 623167
ostat.pl. pohřeb. 1 10097
ostat.pl. silnice 99 178531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 36734
ostat.pl. zeleň 40 166945
Celkem KN 6279 16682910
Par. DKM 6279 16682910
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 877
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 15
č.e. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 89
bez čp/če jiná st. 116
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 4
Celkem BUD 1275
byt.z. byt 115
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 34
Celkem JED 150
LV 1563
spoluvlastník 2312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.10.2004 1:1000 19.10.2004 *)
DKM 1:1000 31.12.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1985 31.12.2003 intr. do 31.12.2003 extr. do 19.10.2004
S-SK ŠS 1:2880 1877 01.01.1985


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 08:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.