k.ú.: 605859 - Dolní Bobrová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595268 - Bobrová NUTS5 CZ0635595268
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 308 3586753
zahrada 210 182246
ovoc. sad 3 40712
travní p. 245 1036206
lesní poz 116 1864208
vodní pl. nádrž umělá 2 58372
vodní pl. rybník 1 16919
vodní pl. tok přirozený 48 53666
vodní pl. tok umělý 14 3703
vodní pl. zamokřená pl. 4 4652
zast. pl. společný dvůr 2 369
zast. pl. 290 118229
ostat.pl. jiná plocha 115 87694
ostat.pl. manipulační pl. 13 39645
ostat.pl. neplodná půda 14 18674
ostat.pl. ostat.komunikace 83 177967
ostat.pl. pohřeb. 1 2504
ostat.pl. silnice 33 66752
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 27526
ostat.pl. zamokřená pl. 1 21
ostat.pl. zeleň 17 8996
Celkem KN 1526 7395814
Par. DKM 1526 7395814
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 162
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 36
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 286
LV 343
spoluvlastník 1068

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.05.2019 intravilán - nové mapování
DKM-KPÚ 1:1000 24.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.05.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.05.2022 07:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.