k.ú.: 605867 - Horní Bobrová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595268 - Bobrová NUTS5 CZ0635595268
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 3357085
zahrada skleník-pařeniš. 1 51
zahrada 162 128991
travní p. 326 1544887
lesní poz 138 1011389
vodní pl. nádrž umělá 2 11340
vodní pl. rybník 10 18376
vodní pl. tok přirozený 41 64781
vodní pl. tok umělý 4 7661
zast. pl. zbořeniště 4 353
zast. pl. 235 101042
ostat.pl. jiná plocha 104 97470
ostat.pl. manipulační pl. 53 94872
ostat.pl. neplodná půda 52 94988
ostat.pl. ostat.komunikace 79 139907
ostat.pl. pohřeb. 1 4904
ostat.pl. silnice 57 105499
ostat.pl. zeleň 10 13418
Celkem KN 1559 6797014
Par. DKM 1424 6384043
Par. KMD 135 412971
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 30
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 27
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 215
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 3
Celkem JED 13
LV 244
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.05.2019 intravilán - nové mapování
KMD 1:1000 06.12.2017
DKM-KPÚ 03.11.2016 1:1000 03.11.2016 *)
DKM-KPÚ 1:1000 24.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.05.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.05.2022 07:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.