k.ú.: 605875 - Bobrovníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507016 - Hlučín NUTS5 CZ0805507016
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8109 - Hlučín
Pověřený obecní úřad 81091 - Hlučín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 192495
zahrada 499 319789
travní p. 47 55035
lesní poz les s budovou 2 47
lesní poz 26 1644126
vodní pl. tok přirozený 3 29797
vodní pl. zamokřená pl. 2 1228
zast. pl. zbořeniště 1 75
zast. pl. 552 117678
ostat.pl. jiná plocha 64 23647
ostat.pl. manipulační pl. 2 736
ostat.pl. neplodná půda 2 2174
ostat.pl. ostat.komunikace 76 74507
ostat.pl. silnice 1 7736
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22893
ostat.pl. zeleň 4 2495
Celkem KN 1386 2494458
Par. DKM 1386 2494458
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 381
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 546
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 538
spoluvlastník 666

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2002
Ins. A 1:2000 01.09.1935 30.12.2002 původní mapový operát pruský katastr 1:2500


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 08:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.