k.ú.: 605883 - Bobrůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595276 - Bobrůvka NUTS5 CZ0635595276
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 531 3723386
zahrada 157 74216
travní p. 450 1172846
lesní poz 287 2219894
vodní pl. nádrž umělá 2 3347
vodní pl. rybník 10 142063
vodní pl. tok přirozený 24 9216
vodní pl. tok umělý 41 11759
vodní pl. zamokřená pl. 5 3010
zast. pl. společný dvůr 1 361
zast. pl. zbořeniště 2 522
zast. pl. 196 58817
ostat.pl. jiná plocha 218 111286
ostat.pl. manipulační pl. 15 26706
ostat.pl. neplodná půda 110 92458
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 12
ostat.pl. ostat.komunikace 157 106210
ostat.pl. pohřeb. 1 807
ostat.pl. silnice 3 30204
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12746
ostat.pl. zeleň 23 3437
Celkem KN 2240 7803303
Par. DKM 285 1309642
Par. KMD 1955 6493661
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. zem.used 17
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 189
byt.z. byt 2
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 9
LV 271
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2017
DKM 1:1000 30.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2022 22:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.