k.ú.: 605891 - Boč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555584 - Stráž nad Ohří NUTS5 CZ0412555584
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 117 68501
ovoc. sad 2 11735
travní p. 101 767948
lesní poz les(ne hospodář) 65 1335644
lesní poz 16 938578
vodní pl. nádrž umělá 1 1232
vodní pl. tok přirozený 4 18018
vodní pl. tok umělý 1 139
vodní pl. zamokřená pl. 1 121
zast. pl. 149 20984
ostat.pl. jiná plocha 85 167660
ostat.pl. manipulační pl. 7 5067
ostat.pl. neplodná půda 71 58025
ostat.pl. ostat.komunikace 60 66520
ostat.pl. pohřeb. 1 1203
ostat.pl. silnice 1 39051
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3000
ostat.pl. zeleň 9 3276
Celkem KN 693 3506702
Par. DKM 693 3506702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 79
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 149
LV 149
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 03.12.2003
THM-G 1:2000 01.01.1984 02.12.2003
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 22:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.