k.ú.: 605905 - Smilov nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555584 - Stráž nad Ohří NUTS5 CZ0412555584
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 182716
zahrada 38 43496
ovoc. sad 14 57438
travní p. 92 590200
lesní poz les s budovou 1 30
lesní poz les(ne hospodář) 94 1559571
lesní poz 12 23065
vodní pl. nádrž umělá 3 1004
vodní pl. rybník 1 340
vodní pl. tok přirozený 4 59447
zast. pl. zbořeniště 3 1527
zast. pl. 56 9554
ostat.pl. jiná plocha 34 56506
ostat.pl. manipulační pl. 8 6595
ostat.pl. neplodná půda 61 38208
ostat.pl. ostat.komunikace 28 47938
ostat.pl. silnice 5 68933
Celkem KN 462 2746568
Par. DKM 462 2746568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
Celkem BUD 57
LV 73
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2003
THM-G 1:2000 01.01.1984 23.11.2003
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 11:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.