k.ú.: 605921 - Malý Hrzín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555584 - Stráž nad Ohří NUTS5 CZ0412555584
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 25 19641
ovoc. sad 7 92707
travní p. 56 483285
lesní poz les(ne hospodář) 47 1449112
lesní poz 9 13614
vodní pl. tok přirozený 1 34
zast. pl. zbořeniště 4 492
zast. pl. 21 6730
ostat.pl. jiná plocha 22 36312
ostat.pl. neplodná půda 38 44996
ostat.pl. ostat.komunikace 25 32978
ostat.pl. silnice 2 38453
Celkem KN 257 2218354
Par. DKM 257 2218354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 21
LV 30
spoluvlastník 37

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2003
THM-G 1:2000 01.01.1984 25.11.2003
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 05:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.