k.ú.: 605999 - Puchlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573531 - Puchlovice NUTS5 CZ0521573531
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 2014932
zahrada 82 77549
travní p. 61 223119
vodní pl. nádrž přírodní 2 4491
vodní pl. nádrž umělá 14 31307
vodní pl. tok přirozený 20 20875
vodní pl. tok umělý 1 1339
zast. pl. 73 37607
ostat.pl. jiná plocha 52 33556
ostat.pl. manipulační pl. 3 21918
ostat.pl. ostat.komunikace 25 34296
ostat.pl. silnice 11 18290
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2623
ostat.pl. zeleň 3 695
Celkem KN 559 2522597
Par. DKM 559 2522597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 73
LV 119
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 27.06.2005
THM-V 1:2000 01.04.1961 27.06.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 13:47

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.