k.ú.: 606006 - Bohaté Málkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592897 - Bohaté Málkovice NUTS5 CZ0646592897
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 978 4274463
zahrada 149 96105
ovoc. sad 2 4870
travní p. 40 44951
lesní poz 14 30333
vodní pl. nádrž přírodní 1 537
vodní pl. nádrž umělá 1 30522
vodní pl. tok přirozený 22 20869
vodní pl. zamokřená pl. 2 546
zast. pl. zbořeniště 16 2920
zast. pl. 142 62301
ostat.pl. jiná plocha 34 15731
ostat.pl. manipulační pl. 15 47271
ostat.pl. neplodná půda 212 74872
ostat.pl. ostat.komunikace 165 72301
ostat.pl. silnice 1 18959
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5446
ostat.pl. zeleň 7 4338
Celkem KN 1805 4807335
Par. DKM 4 140497
Par. KMD 1801 4666838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 23
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 141
byt.z. byt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 198
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 25.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 18.05.2022 02:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.