k.ú.: 606014 - Bohatice u Zákup - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561428 - Bohatice NUTS5 CZ0511561428
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 668380
zahrada 131 112204
ovoc. sad 7 18307
travní p. 405 2191531
lesní poz 58 587810
vodní pl. nádrž umělá 3 1186
vodní pl. tok umělý 4 7462
vodní pl. zamokřená pl. 32 41875
zast. pl. zbořeniště 37 9577
zast. pl. 132 31990
ostat.pl. dráha 1 27873
ostat.pl. jiná plocha 48 21103
ostat.pl. manipulační pl. 5 2129
ostat.pl. neplodná půda 77 100439
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 10
ostat.pl. ostat.komunikace 113 84800
ostat.pl. pohřeb. 1 1760
ostat.pl. silnice 1 20327
Celkem KN 1095 3928763
Par. DKM 9 311955
Par. KMD 1086 3616808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 78
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 131
LV 157
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.01.2015
DKM 1:1000 29.09.2009
S-SK GS 1:2880 1967 30.01.2015 Od-neoveř TO. Na části mimo VÚMO Ralsko.
ZMVM 1:5000 01.01.1967 29.09.2009 Od -neověř. TO. Na části mapování VÚMO Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1967 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.05.2022 14:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.