k.ú.: 606022 - Bohdalec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595284 - Bohdalec NUTS5 CZ0635595284
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 930 3961034
zahrada 205 128457
ovoc. sad 15 28143
travní p. 361 490743
lesní poz les s budovou 12 1785
lesní poz ostat.komunikace 2 5646
lesní poz 215 3345060
vodní pl. rybník 9 20023
vodní pl. tok umělý 26 5111
zast. pl. společný dvůr 3 716
zast. pl. zbořeniště 3 1886
zast. pl. 178 64089
ostat.pl. jiná plocha 83 25002
ostat.pl. manipulační pl. 18 44099
ostat.pl. neplodná půda 40 11364
ostat.pl. ostat.komunikace 168 87912
ostat.pl. pohřeb. 1 251
ostat.pl. silnice 17 50601
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10290
Celkem KN 2288 8282212
Par. KMD 2288 8282212
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 110
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 177
LV 228
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 22:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.