k.ú.: 606057 - Pavlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592901 - Bohdalice-Pavlovice NUTS5 CZ0646592901
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 308 1826747
zahrada 269 103483
ovoc. sad 1 7914
travní p. 19 17996
lesní poz les(ne hospodář) 8 78878
lesní poz ostat.komunikace 2 1593
lesní poz 35 1570605
vodní pl. nádrž umělá 4 71229
vodní pl. rybník 1 560
vodní pl. tok přirozený 55 24361
vodní pl. tok umělý 2 1183
zast. pl. zbořeniště 11 1500
zast. pl. 189 37647
ostat.pl. jiná plocha 84 19667
ostat.pl. manipulační pl. 31 14876
ostat.pl. neplodná půda 2 793
ostat.pl. ostat.komunikace 109 55740
ostat.pl. silnice 72 18282
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3031
ostat.pl. zeleň 28 67995
Celkem KN 1231 3924080
Par. DKM 403 2113749
Par. KMD 828 1810331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 19
č.e. jiná st. 43
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 181
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 275
spoluvlastník 346

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2017
DKM-KPÚ 1:1000 22.06.2004 zavedení KPÚ na části k.ú. - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 25.09.2017 28.02.1824 1:2880, na části k.ú. - v intravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.06.2004 zavedení KPÚ na části k.ú. - extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 01:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.