k.ú.: 606065 - Bohdalín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547549 - Bohdalín NUTS5 CZ0633547549
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 445 3020528
zahrada 134 76989
travní p. 430 1000259
lesní poz les s budovou 1 13
lesní poz 188 3114389
vodní pl. nádrž umělá 22 9554
vodní pl. rybník 10 133154
vodní pl. tok umělý 30 3715
vodní pl. zamokřená pl. 3 3435
zast. pl. společný dvůr 12 1464
zast. pl. zbořeniště 8 2088
zast. pl. 159 59155
ostat.pl. dráha 2 25045
ostat.pl. jiná plocha 48 29697
ostat.pl. manipulační pl. 73 42258
ostat.pl. neplodná půda 32 15886
ostat.pl. ostat.komunikace 144 119226
ostat.pl. silnice 21 69962
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11313
ostat.pl. zeleň 2 775
Celkem KN 1766 7738905
Par. KMD 1766 7738905
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 84
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 146
LV 213
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2009
S-SK GS 1:2880 1829 15.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 21:45

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.