k.ú.: 606073 - Bohdalov u Městečka Trnávky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578380 - Městečko Trnávka NUTS5 CZ0533578380
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 611271
zahrada 134 113962
ovoc. sad 1 7834
travní p. 266 1580075
lesní poz 288 4064088
vodní pl. nádrž umělá 3 4675
zast. pl. zbořeniště 4 841
zast. pl. 98 26248
ostat.pl. jiná plocha 68 28983
ostat.pl. manipulační pl. 2 8822
ostat.pl. mez, stráň 1 482
ostat.pl. neplodná půda 49 27315
ostat.pl. ostat.komunikace 122 112038
ostat.pl. silnice 1 24771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 952
Celkem KN 1101 6612357
Par. DKM 3 14789
Par. KMD 1098 6597568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 90
LV 141
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 20.05.2022 04:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.