k.ú.: 606081 - Bohdalov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595292 - Bohdalov NUTS5 CZ0635595292
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1214 5092188
zahrada 297 164773
travní p. 748 1686147
lesní poz 312 4101078
vodní pl. nádrž umělá 6 23419
vodní pl. rybník 29 855458
vodní pl. tok přirozený 27 6611
vodní pl. tok umělý 227 32554
vodní pl. zamokřená pl. 6 2756
zast. pl. společný dvůr 1 433
zast. pl. zbořeniště 13 2226
zast. pl. 517 192407
ostat.pl. jiná plocha 192 138109
ostat.pl. manipulační pl. 71 92022
ostat.pl. neplodná půda 70 39224
ostat.pl. ostat.komunikace 236 157866
ostat.pl. pohřeb. 1 4463
ostat.pl. silnice 138 153167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 41248
ostat.pl. zeleň 10 2210
Celkem KN 4124 12788359
Par. DKM 312 2421474
Par. KMD 3812 10366885
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 312
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 10
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 39
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 502
LV 546
spoluvlastník 740

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2012
DKM 1:1000 11.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 21:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.