k.ú.: 606171 - Lázně Bohdaneč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574767 - Lázně Bohdaneč NUTS5 CZ0532574767
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1296 5774006
zahrada 692 451330
ovoc. sad 21 52876
travní p. 630 2264625
lesní poz les s budovou 2 70
lesní poz 593 7311117
vodní pl. nádrž umělá 5 41899
vodní pl. rybník 33 2471640
vodní pl. tok přirozený 689 275630
vodní pl. tok umělý 85 95600
vodní pl. zamokřená pl. 9 8452
zast. pl. společný dvůr 48 10304
zast. pl. zbořeniště 23 7523
zast. pl. 1322 386208
ostat.pl. jiná plocha 416 704301
ostat.pl. manipulační pl. 94 319492
ostat.pl. neplodná půda 149 476198
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 1172
ostat.pl. ostat.komunikace 617 646361
ostat.pl. pohřeb. 6 7431
ostat.pl. silnice 100 224599
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 79595
ostat.pl. zeleň 59 177368
Celkem KN 6907 21787797
Par. DKM 6907 21787797
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 32
č.p. jiná st. 14
č.p. obč.vyb. 52
č.p. rod.dům 705
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 147
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 127
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 29
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 6
Celkem BUD 1292
byt.z. byt 472
byt.z. garáž 75
byt.z. j.nebyt 36
obč.z. byt 52
obč.z. garáž 11
obč.z. j.nebyt 18
Celkem JED 664
LV 2003
spoluvlastník 4132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2003
ZMVM 1:2000 01.07.1986 06.12.2003
THM-V 1:1000 31.12.1964 01.07.1986
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1964


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 11:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.