k.ú.: 606189 - Bohdanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507377 - Jakartovice NUTS5 CZ0805507377
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 366 5545694
zahrada 153 87558
travní p. 261 927993
lesní poz ostat.komunikace 5 2475
lesní poz 104 2247298
vodní pl. nádrž umělá 3 2603
vodní pl. tok přirozený 15 35327
vodní pl. zamokřená pl. 1 647
zast. pl. zbořeniště 30 8451
zast. pl. 132 65392
ostat.pl. jiná plocha 176 146369
ostat.pl. manipulační pl. 30 98174
ostat.pl. neplodná půda 26 22122
ostat.pl. ostat.komunikace 204 262350
ostat.pl. pohřeb. 1 869
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12142
ostat.pl. zeleň 4 1233
Celkem KN 1516 9466697
Par. KMD 1516 9466697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 76
č.p. shromaž. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 129
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 160
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.04.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 06.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 18:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.