k.ú.: 606251 - Raškov Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 525804 - Bohdíkov NUTS5 CZ0715525804
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 302582
zahrada 122 93104
travní p. 267 691929
lesní poz 289 9980708
vodní pl. tok přirozený 17 30526
zast. pl. zbořeniště 16 3818
zast. pl. 169 47747
ostat.pl. dráha 1 4521
ostat.pl. jiná plocha 67 66436
ostat.pl. manipulační pl. 29 25157
ostat.pl. neplodná půda 88 54061
ostat.pl. ostat.komunikace 87 74425
ostat.pl. pohřeb. 1 1321
ostat.pl. silnice 32 84177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1457
Celkem KN 1275 11461969
Par. KMD 1275 11461969
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 160
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 181
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 02.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.