k.ú.: 606332 - Bohučovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507270 - Hradec nad Moravicí NUTS5 CZ0805507270
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 329 1332286
zahrada 208 105990
travní p. 398 930407
lesní poz 96 337189
vodní pl. nádrž umělá 11 12958
zast. pl. zbořeniště 9 2172
zast. pl. 158 50964
ostat.pl. dobývací prost. 61 249387
ostat.pl. jiná plocha 83 55564
ostat.pl. manipulační pl. 22 20500
ostat.pl. neplodná půda 40 17106
ostat.pl. ostat.komunikace 93 86809
ostat.pl. zeleň 1 660
Celkem KN 1509 3201992
Par. KMD 1509 3201992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 103
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 150
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 219
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.03.2013
KM-D 1:2000 05.09.2000 18.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 05.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 19:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.