k.ú.: 606359 - Bohumileč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575577 - Rokytno NUTS5 CZ0532575577
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 1811601
zahrada 128 99000
ovoc. sad 5 11369
travní p. 83 275155
lesní poz 113 647035
vodní pl. rybník 1 221305
vodní pl. tok přirozený 14 33594
vodní pl. tok umělý 63 26044
vodní pl. zamokřená pl. 3 5050
zast. pl. 109 56357
ostat.pl. jiná plocha 25 281651
ostat.pl. manipulační pl. 20 34226
ostat.pl. neplodná půda 4 1350
ostat.pl. ostat.komunikace 177 91247
ostat.pl. silnice 10 32925
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5058
ostat.pl. zeleň 28 19672
Celkem KN 923 3652639
Par. DKM 923 3652639
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 106
LV 188
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2005
ZMVM 1:2000 16.12.1990 13.12.2005
S-SK GS 1:2880 1839 16.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.