k.ú.: 606375 - Bohumilice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550116 - Bohumilice NUTS5 CZ0315550116
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 9 3625
orná půda 160 1040798
zahrada 178 140461
ovoc. sad 4 9897
travní p. mez, stráň 86 37326
travní p. 177 731604
lesní poz 107 815442
vodní pl. nádrž umělá 6 7018
vodní pl. tok přirozený 78 69484
vodní pl. tok umělý 7 2028
zast. pl. zbořeniště 1 151
zast. pl. 226 66125
ostat.pl. dráha 2 53782
ostat.pl. jiná plocha 299 145268
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 29
ostat.pl. manipulační pl. 31 70395
ostat.pl. mez, stráň 85 43336
ostat.pl. neplodná půda 37 41132
ostat.pl. ostat.komunikace 113 59328
ostat.pl. pohřeb. 1 2081
ostat.pl. silnice 19 44467
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7437
ostat.pl. zeleň 4 30635
Celkem KN 1632 3421849
Par. DKM 1632 3421849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 14
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo jez 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 222
LV 213
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2005
ZMVM 1:2000 05.12.1994 29.11.2005
S-SK GS 1:2880 1838 05.12.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 24.05.2022 15:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.