k.ú.: 606413 - Janovičky u Bohuňova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595306 - Bohuňov NUTS5 CZ0635595306
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 894481
zahrada 44 17889
travní p. 78 253106
lesní poz les s budovou 3 109
lesní poz 18 141466
vodní pl. rybník 1 1877
vodní pl. tok umělý 3 2044
zast. pl. zbořeniště 3 686
zast. pl. 42 11494
ostat.pl. jiná plocha 15 2744
ostat.pl. manipulační pl. 8 18045
ostat.pl. neplodná půda 23 8261
ostat.pl. ostat.komunikace 65 42581
ostat.pl. silnice 1 7617
Celkem KN 378 1402400
Par. KMD 378 1402400
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 40
LV 49
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2017
KM-D 1:2000 01.01.2001 16.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 15:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.