k.ú.: 606448 - Moravská Loděnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500852 - Bohuňovice NUTS5 CZ0712500852
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 672 4890554
zahrada 274 163561
travní p. 97 383165
lesní poz 9 89817
vodní pl. nádrž umělá 1 19424
vodní pl. tok přirozený 6 19070
vodní pl. zamokřená pl. 3 2787
zast. pl. zbořeniště 11 1776
zast. pl. 390 138936
ostat.pl. dráha 7 100522
ostat.pl. jiná plocha 96 130569
ostat.pl. manipulační pl. 52 38509
ostat.pl. neplodná půda 27 51728
ostat.pl. ostat.komunikace 154 147513
ostat.pl. silnice 4 30156
ostat.pl. zeleň 12 2559
Celkem KN 1815 6210646
Par. DKM 1815 6210646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 277
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 378
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 562
spoluvlastník 779

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2004
THM-V 1:2000 01.01.1980 30.09.2004
S-SK ŠD 1:2500 1916 01.01.1980
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1916


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 01:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.